موضوع ستون حهت اطلاع روزنامه جمهوری اسلامی!

قطع درختان در تبریز!

تاریخ انتشار : ۰۰:۰۶ ۱۸-۰۱-۱۳۹۷

* قطع ده‌ها اصله درخت تنومند برای احداث ساختمان در زعفرانیه تبریز که با موافقت سازمان‌های شهری انجام گرفته بود، موجب اعتراضات گسترده در شبکه‌های اجتماعی گردید و حتی صدا و سیما اقدام به تهیه گزارش از ماجرا کرد. کلیه مسببین و امضا‌ کننده این قتل عام درختان در کمیسیون‌های مرتبط، با حضور در محل مخالفت و عدم داشتن تقصیر خود را در این ماجرای زشت اعلام کردند و معلوم نشد چه کسی مجوز را برای تغییر کاربری و قطع درختان امضا کرده است!

تبریز امروز:

درختان زعفرانیه

 قطع ده‌ها اصله درخت تنومند برای احداث ساختمان در زعفرانیه تبریز که با موافقت سازمان‌های شهری انجام گرفته بود، موجب اعتراضات گسترده در شبکه‌های اجتماعی گردید و حتی صدا و سیما اقدام به تهیه گزارش از ماجرا کرد. کلیه مسببین و امضا‌ کننده این قتل عام درختان در کمیسیون‌های مرتبط، با حضور در محل مخالفت و عدم داشتن تقصیر خود را در این ماجرای زشت اعلام کردند و معلوم نشد چه کسی مجوز را برای تغییر کاربری و قطع درختان امضا کرده است!


نظرات کاربران


@