توفیق وحیدی آذر

آه دوستان آتش آبی من !

تاریخ انتشار : ۱۰:۲۶ ۲۴-۱۰-۱۳۹۶

آنان با آتش به آب رفتند!

تبریز امروز:

  سانچی

 آه دوستان آبی من !

آنان با آتش به آب رفتند!

شنیده بودم ؛

 خاک که به آغوش می کشاند ،

روح و پیکر سکون می یابند!

آیا آب نیز سکون خواهد داد؟

آب روان است و از این پس؛

آنان را در  هر ابر!

در هر برف !

در پس هر باران خواهم دید!

آب روی تنشان سنگین !

اما سکونی نیست !

آنان جاری شدند

و رفتند و باز خواهند آمدند !

هر جا که آب باشد، آنان نیز باشند!

آه دوستان آتش آبی من !

 

توفیق وحیدی آذر


نظرات کاربران


@