نگاهی به یک صحنه در فیلمی از چارلی چاپلین

ماشین غذا درعصر جدید چارلی!

تاریخ انتشار : ۱۹:۲۵ ۱۹-۱۰-۱۳۹۶

مدرنیته و صنعت بدون نظام مندی انسانی مسیری برای مسخ انسان است ، فیلم عصر جدید نظام ماشین و ثروت را دراسیرکردن انسان به نقد می کشاند،درحالی که فیلم ساز خود را یک هنرمند و نه سیاستمدار معرفی می کند! او درد را با خنده بیان می دارد و این توانمندی انسانی اوست.

تبریز امروز:

 عصر جدید  یا همان Modern Times نام فیلمی صامت، به کارگردانی چارلی چاپلین با بازی چاپلین، پولت گادرد ؛ هنری برگمن ؛ استانلی ساندفورد و چستر کانکلین محصول سال ۱۹۳۶ است.

عصر جدید تقلای " انسان معاصر"  برای زندگی در دنیای مدرن و صنعتی است.

 
مدرنیته و صنعت بدون نظام مندی انسانی مسیری برای مسخ انسان است ، فیلم عصر جدید نظام ماشین و ثروت را دراسیرکردن انسان به نقد می کشاند،درحالی که فیلم ساز خود را یک هنرمند و نه سیاستمدار معرفی می کند! او درد را با خنده بیان می دارد و این توانمندی انسانی اوست. 

چاپلین حقارت انسان ماشین زده  را در اغلب صحنه هایی از این فیلم به تصویر می کشد. 

عصر جدید هجو ماشین و انسان ماشینی است. انسانی روزمره که با روزمرگی " زندگی" می کند ، در سر وقت " غذا" می خورد و " کار" می کند و بر حسب عادت "عشق" می ورزد. او با سرعت در تقلا است و برای رسیدن به لحظه بعد که تنها گذری از عمر خودش است تلاش می کند و در ارزوی اینده ای مبهم است که بی خبر از آن است!

او انسانی را به نقد می کشد که ماشین زده و بی احساس شده است !

ما امروز دنیای ماشین زده  و شاید فاجعه انقلاب الکترونیک ، ماشین های مدرن را لمس می کنیم ! و انسان فقیر بیشتر از دیگران در لای چرخ دنده های دنیای ماشینی له و تحت فشار قرار می گیرد.

 

 

 

 

 

 

نظرات کاربران


@