قطغه ای از مختوم قلی!

کونگولده من منلیک ادیجی بولما!

تاریخ انتشار : ۱۷:۵۳ ۱۸-۱۰-۱۳۹۶

گرتاپسان دنیاده مولک اسکندر قارونین مالی هم اولسا میسر آخری اولارسان یئرله برابر کونلونده من منلیک ائتمک بیلمه!

تبریز امروز:

گرتاپسانگ دنیاده ملک اسکندر
قارونینگ مالی هم بولسا میسر
آخری بولارسن یرگه برابر
کونگولده من منلیک ادیجی بولما

مختوم قلی

گرتاپسان دنیاده مولک اسکندر
قارونین مالی هم اولسا میسر
آخری اولارسان یئرله برابر
کونلونده من منلیک ائتمک بیلمه!

مختوم قلی

 


نظرات کاربران


@