تورکمن بایاتی لاری

سویوقدا، قاردا، یادلا منی!

تاریخ انتشار : ۱۱:۲۲ ۱۸-۱۰-۱۳۹۶

گوزلرینگ دولاندا یادلا منی یوزینگ سولاندا یادلا منی اللرینگ قوی الینگ اوستینه ساویقدا،قاردا، یادلا منی

تبریز امروز:

گوزلرینگ دولاندا  یادلا منی

یوزینگ  سولاندا یادلا منی

اللرینگ قوی الینگ اوستینه

ساویقدا،قاردا ، یادلا منی

تورکمن بایاتی

گوزلرین دولاندا یادلا منی،

ئوزون سولاندا یادلا منی،

ال لرین قوی الین اوستینه

سویوقدا، قاردا، یادلا منی!

 

از یادداشت های توفیق

 

 


نظرات کاربران


@