جابجایی افراد در شهرداری!

انتصاب های جدید در شهرداری تبریز!

تاریخ انتشار : ۱۹:۲۸ ۱۷-۱۰-۱۳۹۶

شهردار تبریز طی احکام جداگانه ای، شهرداران مناطق ۳، ۶ و ۹ و مدیران عامل سازمان سیما و منظر شهری و سازمان ورزش و شهرداری و همچنین مدیرکل روابط عمومی و بین الملل را منصوب کرد

تبریز امروز:

شهردار تبریز طی احکام جداگانه ای، شهرداران مناطق ۳، ۶ و ۹ و مدیران عامل سازمان سیما و منظر شهری و سازمان ورزش و شهرداری و همچنین مدیرکل روابط عمومی و بین الملل را منصوب کرد

علی رضا رحیمی

::مرتضی موحدنیا به عنوان شهردار منطقه ۳
:سامان احمدزاده به عنوان شهردار منطقه ۶
:بهرام نسیانی به عنوان شهردار منطقه ۹
: علی مدبر به عنوان مدیرعامل سازمان سیما و منظر شهری
:سعید حاجی‌زاده به عنوان مدیرکل‌روابط عمومی و بین‌الملل
:علیرضا رحیمی به عنوان مدیرعامل سازمان ورزش شهرداری تبریز منصوب شد.

:  شهین باهر در احکام صادره، ضمن قدردانی از مدیران سابق، بر لزوم بهره‌گیری از تجارب اجرایی و استفاده از راهکارها و ایده‌های موثر تاکید کرده‌است.


نظرات کاربران


@