سال 2018

سال سگ!

تاریخ انتشار : ۱۴:۳۶ ۱۵-۱۰-۱۳۹۶

سال نو میلادی سال سگ است! سگ هرچند وفا و صداقت را می رساند، اما دبیرکل سازمان شرایط و وضعیت قرمز را درجهان اعلان داشته است و این شاید همان گزش سگ های ولگرد باشد

تبریز امروز:

Image result for ‫2018 یخل‬‎

سال نو میلادی سال سگ است! سگ هرچند وفا و صداقت را می رساند، اما دبیرکل سازمان شرایط و وضعیت قرمز را درجهان اعلان داشته است و این شاید همان گزش سگ های ولگرد باشد!


نظرات کاربران


@