انگلیس ممنوعیت استفاده از محصولات کاسپرسکی را اعلام داشت!

تحریم کاسپرسکی!

تاریخ انتشار : ۱۳:۵۰ ۱۵-۱۰-۱۳۹۶

واهمه بریتانیا از نرم افزارهای روسی موجب ممنوعیت بکارگیری آن دراین کشورشده است!مشخص است که کاسپرسکی در اینصورت مشتری خود را از دست خواهد داد اما بلاخره بازار ناگزیر است به سوی کشورهای شرقی و عربی برود و نرم افزارهای خود را از آنها تهیه کند و اما کیفیت آنها به مراتب پایین تر خواهد بود و دردسرهای آنها بیشتر

تبریز امروز:

Image result for kaspersky

معاون رئیس کمیته شورای سیاست اقتصادی روسیه آسیب تحریم کاسپرسکی را برای انگلستان به مراتب بیشتر از زیان شرکت کاسپرسکی عنوان کرد.

به گزارش اسپوتنیک، سرگی شاتیروف، معاون سیاست اقتصادی شورای فدراسیون روسیه زیان از تحریم کاسپرسکی را برای انگلیس از زیان شرکت سازنده آن بیشتر دانست.

چندی پیش دولت انگلستان استفاده از برنامه روسی  کاسپرسکای را در قسمتهای امنیتی دولت را ممنوع کرده بود.

سرگی شاتیروف در این خصوص گفت:"مشخص است که کاسپرسکی در اینصورت مشتری خود را از دست خواهد داد اما بلاخره بازار ناگزیر است به سوی کشورهای شرقی و عربی برود و نرم افزارهای خود را از آنها تهیه کند و اما کیفیت آنها به مراتب پایین تر خواهد بود و دردسرهای آنها بیشتر و چه کسی در این میان بیشتر زیان خواهد دید از تحریم کاسپرسکی."


نظرات کاربران


@