سرما امریکا را در بر می گیرد

سرمای شدید در نیویورک!

تاریخ انتشار : ۱۳:۲۵ ۱۵-۱۰-۱۳۹۶

پارک مرکزی نیویورک در روز پنج شنبه شاهد حدود هشت اینچ برف بود.واهمه بروز سرمای شدید در منطقه وجود دارد. بادهای شمال شرق دمای امشب نیویورک را تا منهای 20 درجه سانتی گراد رسانیدند.بسیاری از پروازها لغو و هواپیماها زمین گیر شده اند

تبریز امروز:

Central Park in New York saw about eight inches of snow on Thursday. Officials fear the worst is ahead as bone-chilling cold moves in.

 به نقل از نیویورک تایمز:  پارک مرکزی نیویورک در روز پنج شنبه شاهد حدود هشت اینچ برف بود.واهمه بروز سرمای شدید در منطقه وجود دارد.

 بادهای شمال شرق دمای امشب نیویورک را تا منهای 20 درجه سانتی گراد رسانیدند.بسیاری از پروازها لغو و هواپیماها زمین گیر شده اند .

 


نظرات کاربران


@