علائم از بین رفتن روابط دوستانه با متحد ضد تروریسم!

قطع کلیه کمک های امنیتی به پاکستان!

تاریخ انتشار : ۲۱:۵۵ ۱۴-۱۰-۱۳۹۶

ایالات متحده پرداخت 225 میلیارد دلار کمک خود را به پاکستان تا زمان مشاهده اقدامات عملی در مبارزه با تروریسم از سوی این کشور را به تاخیر می اندازد.

تبریز امروز:

تظاهرات روز پنجشنبه در شهر کراچی پاکستان در مخالفت با تویت ترامپ!!! 

به نقل از نیویورک تایمز: ایالات متحده پرداخت 225 میلیارد دلار کمک خود  به پاکستان تا زمان مشاهده اقدامات عملی در مبارزه با تروریسم از سوی این کشور را به تاخیر می اندازد.

روابط پاکستان و ایالات متحده پس از متهم شدن پاکستان از سوی ترامپ مبتنی برعدم مبارزه با عوامل ایجاد بحران در منطقه و تروریسم از تابستان گذشته رو به سردی گذاشته بود. 

مقامات واشنگتن اعلام داشتند که پاکستان امکان دریافت این کمک را به شرط اقدام عملی خواهد داشت!


نظرات کاربران


@