یورو در 4 ژانویه بدنیا آمد!

سالگرد تولد یورو!

تاریخ انتشار : ۱۹:۰۹ ۱۴-۱۰-۱۳۹۶

اگرچه سکه ها و پول های یورو تا سال 2002 منتشر نشدند اما معاملات یورو از 4 ژانویه 1999 آغاز گردید.ترس از ناکامی های فنی منجر به این موضوع گردید که 3200 نفر در یک بانک در فرانکفورت برنامه های کامپیوتر ها را مورد بازبینی قرار دادند.

تبریز امروز:

While the euro was introduced in 11 countries in 1999, notes and coins only started being used in 2002.

 اگرچه سکه ها و پول های یورو تا سال 2002 منتشر نشدند اما معاملات یورو از  4 ژانویه 1999 آغاز گردید.ترس از ناکامی های فنی منجر به این موضوع گردید که 3200 نفر در یک بانک در فرانکفورت برنامه های کامپیوتر ها را مورد بازبینی قرار دادند.

علیرغم عدم  ورود یورو به حوزه  بریتانیا 3000نفر در  حوزه های تجاری و دفاتر  برای کاربردی کردن یورو  فعال شدند. برای جایگزینی یورو بیش از یکسال برنامه ریزی ، ماه ها بازنویسی و کنترل نرم افزار و تمرین های عملی راه اندازی گردید. پاسخ این فعالیت زمانی جای خود را یافت که یورو وارد بازار داد و ستد گردید.

در فرانسه برای گرامی داشت یورو هرکودک متولد شده در تعطیلات سال نو 100 یورو از وزارت اقتصاد فرانسه پاداش دریافت داشت. 

 

گزارش از کاوه وحیدی آذر


نظرات کاربران


@