چین اسناد تجاوز نظامی ژاپن را جمع آوری می کند!

اسناد و مدارک مفقوده 14 سال مقاومت چین در برابر تجاوز ژاپن!

تاریخ انتشار : ۱۶:۰۱ ۱۴-۱۰-۱۳۹۶

چن لینگ گفت که پرونده های تاریخی به بخش های نظامی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و نیز شرح حال شخصیت های تاریخی از سال 1931 تا 1945 تقسیم خواهد شد." درگیری، غارت ، تجاوز و جنایات دیگر نیروهای ژاپنی و تلاش های مقاومت حزب کمونیست چین، کومین تانگ، نیروهای مردمی و افراد در پکن، در پرونده های تاریخی گنجانده شده است."

تبریز امروز:

پکن، جمع آوری اسناد و مدارک از دست رفته در زمان جنگ 14 ساله مقاومت چین در برابر تجاوز ژاپن را آغاز کرده است.

Related image

 

سنگ های سیاه حکاکی شده به زبان چینی ماجرای حمله ژاپنی ها به شهر وانپینگ در سال 1937را بیان می کنند. 

چن لینگ، مدیر دفتر اداره دولت شهر پکن، گفت که پرونده های تاریخی به بخش های نظامی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و نیز شرح حال شخصیت های تاریخی از سال 1931 تا 1945 تقسیم خواهد شد.

" درگیری، غارت ، تجاوز و جنایات دیگر نیروهای ژاپنی و تلاش های مقاومت حزب کمونیست چین، کومین تانگ، نیروهای مردمی و افراد در پکن، در پرونده های تاریخی گنجانده شده است." او در نشستی با اشاره به جمع آوری سوابق تاریخی پکن از زمان سلسله یوان (1271 تا 1368)  که برای چندین سلسله امپراطوری نگهداری شده است،  اعلان داشت که هیچ پرونده تاریخی رسمی برای جنگ جهانی دوم وجود نداشت.

کودکی در حال یادید از موزه جنگ در نزدیکی پل مارکوپولو یا لوگوکیائو در غرب پکن

او گفت که پروژه جمع آوری پرونده های تاریخی به پرکردن شکاف گم شده تاریخی چین کمک می کند.

این پرونده ها و اسناد شامل بیش از یک میلیون کاراکتر خواهد بود و برای انتشار در سال 2020 آماده خواهد شد.

در 18 سپتامبر سال 1931 چین اولین کشور بود که آسیایی بود که با نیروهای فاشیسم درگیر شد، آغاز این درگیری به زمانی برمی گردد که نیروهای ژاپنی اشغالگر بخشی از راه آهن نزدیک شنیانگ را در استان لایونینگ چین در شمال شرقی چین منفجر کردند.

نیروهای ژاپنی در ماه ژوئیه 1937 به پکن حمله کردند و به نیروهای چینی در پل لوگو پل نیز حمله کردند.

جنگ تا زمان تسلیم بدون قید و شرط ژاپن در سال 1945 ادامه یافت.

 

 


نظرات کاربران


@