لندن

کریسمس بی خانمان ! + ویدئو!

تاریخ انتشار : ۱۷:۱۱ ۱۳-۱۰-۱۳۹۶

به طور سنتی و در یک رفتار اجتماعی، تعطیلات یادآور خانه و خانواده است، اما بی خانمان لندنی با چشمان اشک آلوده اش نمی تواند به یاد داشته باشد آخرین بار که یک بستر واقعی را دیده است.

تبریز امروز:

زندگی بی خانمان

جیمز براون زندگی یک شخص بی خانمان را در یکی از ثروتمندترین شهرهای جهان یعنی در لندن را جستجو می کند. او کریسمس را در خیابان های لندن به تصویر می کشد و او به دنبال ایجاد تغییر است. در حالی که اکثر مردم به سرعت در حال آماده سازی خود برای تعطیلات هستند، این دوره جشن های شادمانی تغییر سال تنها یادآوری دیگر باره ی " تنهایی" برای افراد بی خانمان است.

 

به طور سنتی و در یک رفتار اجتماعی، تعطیلات یادآور خانه و خانواده است،  اما بی خانمان لندنی با چشمان اشک آلوده اش نمی تواند به یاد داشته باشد آخرین بار که یک بستر واقعی را دیده است.


نظرات کاربران


@