تبریز

چند میلی متر برف !

تاریخ انتشار : ۱۳:۰۳ ۱۳-۱۰-۱۳۹۶

دیشب چند میلی متر برف در تبریز به زمین نشست ! تصاویر برف پارک رشدیه را نشان می دهند!

تبریز امروز:

پارک رشدیه

 

پارک رشدیه

پارک رشدیه

پارک رشدیه

پارک رشدیه

پارک رشدیه

برف شبانه تبریز فقط چند میلی متر بود که تصاویر آن در پارک رشدیه نشان داده می شود.

 

 

 

 


نظرات کاربران


@