جهان!

جشن های سال نو میلادی

تاریخ انتشار : ۱۷:۱۵ ۱۱-۱۰-۱۳۹۶

جشن های سال نو دربخش های مختلف جهان انجام گرفت در حالی که در سرزمین های پایین دست دنیا انسان ها با فشارهای بسیار و مظالم مختلف مواجه بودند! اما در این میان علیرغم بمباران خبری و دروغ های رسانه بر علیه پیونگ یانگ، مردم کره شمالی نیز به جشن سال نو میلادی پرداختند. جشن های ملی سال نو کره و چین در اواخر اسفندماه برگزار خواهد شد.

تبریز امروز:

جشن های سال نو دربخش های مختلف جهان انجام گرفت در حالی که در سرزمین های پایین دست دنیا انسان ها با فشارهای بسیار و مظالم  مختلف مواجه بودند! اما در این میان علیرغم بمباران خبری و دروغ های رسانه بر علیه پیونگ یانگ، مردم کره شمالی نیز به جشن سال نو میلادی پرداختند.

جشن های ملی سال نو کره و چین در اواخر اسفندماه برگزار خواهد شد.  

جشن های سال نو میلادی در بالی

 

جشن سال نو در بالی!

جشن های سال نو میلادی در آتن

جشن های سال نو در آتن

مراسم یال نو میلادی در ژاپن

مراسم نیایش سال نو در ژاپن!

جشن های سال نو میلادی در دوبی

مراسم سال نو در دوبی در مقابل برج الخلیفه!

 

شرکت کنندگان در مراسم جشن سال نو در پاریس

 

جشن های سال نو  در پاریس!

جشن های سال نو میلادی در آلمان

 

جشن های سال نو در برلین !

جشن های سال نو میلادی در استرالیا

 

جشن های سال نو در استرالیا!

جشن های سال نو میلادی در کره شمالی

 

جشن های سال نو مسیحی در پیونگ یانگ ! کره شمالی!

جشن سال نو در استامبل

 

جشن های سال نو در استانبول!

جشن سال نو در هند

 

جشن های سال نو در هند!

 


نظرات کاربران


@