دستورعبداله، شاه اردن

بازداشت برادران شاه اردن

تاریخ انتشار : ۲۳:۴۳ ۱۰-۱۰-۱۳۹۶

عبدالله دوم دو برادر تنی شاهزاده فیصل بن حسین و شاهزاده علی بن حسین و همچنین پسر عمویش شاهزاده تلال بن محمد را به خاطر تماس هایشان با رهبران عربستان سعودی و امارات متحده عربی بازداشت کرد

تبریز امروز:

King Abdullah II of Jordan

 دستور پادشاه اردن عبدالله دوم دو برادر و پسر عموی وی بازداشت شدند.

 روز شنبه روزنامه اکسپرس بریتانیا با استناد به رسانه های محلی اردن این خبر را منتشر کرد.
عبدالله دوم دو برادر تنی شاهزاده فیصل بن حسین و شاهزاده علی بن حسین و همچنین پسر عمویش شاهزاده تلال بن محمد را به خاطر تماس هایشان با رهبران عربستان سعودی و امارات متحده عربی بازداشت کرد.
در عین حال به گفته ی نماینده ی پادشاهی اردن هر سه نفر آنها در چارچوب اصلاحات استعفا داده بودند.
۲۸ دسامبر نیز شاهزاده ها از نیروهای مسلح کشور استعفا دادند.


نظرات کاربران


@