سال 2018 میلادی آغاز شد!

تاریخ انتشار : ۰۲:۱۲ ۱۱-۱۰-۱۳۹۶

شروع سال نو را به هموطنان مسیحی تبریک می گوییم!

تبریز امروز:

سال نومسیحی مبارک

 آغاز سال2018 میلادی را به هموطنان مسیحی تبریک می گوییم!

 

 

@