بایاتی لار

سالام، دوعا، تمنا - آپار یاخشی یا، مندن!

تاریخ انتشار : ۲۰:۳۲ ۱۰-۱۰-۱۳۹۶

عاشیق یاخشیا مندن دور رون یاخشیسی یمن دن سالام، دوعا، تمنا آپار یاخشی یا، مندن

تبریز امروز:

عاشیق یاخشیا مندن

دور رون یاخشیسی یمن دن

سالام، دوعا، تمنا

آپار یاخشی یا، مندن

حسام الدین توقاتی

شرح – و – عوامیل

در به معنی گوهر

 

از یادداشت های توفیق .و


نظرات کاربران


@