پدیده زیبای قطبی در سرزمین های نزذیک قطب!

اورورا! شفق قطبی!

تاریخ انتشار : ۱۱:۴۵ ۰۸-۱۰-۱۳۹۶

الهه سپیده دم و یا شفق در اساطیر رم باستان Aurora است؛ شفق قطبی به نام " اورور ا" نامیده شده است.رنگ و حرکت شفق قطبی بسیار رویایی و زیباست!شفق قطبی از پدیده‌های جوی کره زمین است . شفق قطبی پیدایش نورهای الوان و متحرک در نزدیک قطب است که براثر برخورد ذرات باردارِ بادِ خورشیدی و یونیزه شدن مولکول‌های موجود در یونوسفر زمین به وجود می‌آید.

تبریز امروز:

نقاشی اورورا اثر گوئرسینو نقاش ایتالیایی در سال 1621 به عنوان یک اثر دوران هنر باروک در رم!  

الهه سپیده دم و یا شفق در اساطیر رم باستان  Aurora است؛ نام شفق قطبی در عصر معاصر به نام " اورور ا"  نامیده شده است.رنگ و حرکت شفق قطبی بسیار رویایی و زیباست!

شفق قطبی از پدیده‌های جوی کره زمین است که در کرات دیگر نیز مشابه آن به وجود می آید. شفق قطبی پیدایش نورهای الوان و متحرک در شب نزدیک قطب است که براثر برخورد ذرات باردارِ بادِ خورشیدی و یونیزه شدن مولکول‌های موجود در یونوسفر زمین به وجود می‌آید.

 

Image result for aurora finland

شفق‌های قطبی نورهای زیبایی هستند که به طور طبیعی در آسمان دیده می‌شوند. که معمولاً در شب و در عرض‌های جغرافیایی قطبی به چشم می‌خورند. آنها در یونوسفر تشکیل می‌شوند و در سپیده‌دم قطبی قابل مشاهده هستند. در قطب شمال به آنها شفق‌های شمالی نیز گفته می‌شود.

Image result for aurora finland

در فنلاند و در کانادا و هرجا که به قطب نزدیک ترباشد امکان دیدن انها بیشتر وجود دارد.

 که نام اورورا بر گرفته از نام الهه رومی سپیده‌دم و نام یونانی باد شمالی است که در سال ۱۶۲۱ توسط پیر گاسندی روی این پدیده طبیعی گذاشته شد.

Image result for aurora finland

شفق‌های قطبی در نزدیکی قطب مغناطیسی شمالی آبی دیده می شود و در افق شمالی به صورت سبز بر افروخته و در صورت طلوع خورشید به صورت قرمز کمرنگ دیده می‌شود. شفق‌های قطبی معمولاً از سپتامبر تا اکتبر و از مارس تا آوریل اتفاق می‌افتند. بعضی از قبایل کانادایی به این پدیده رقص ارواح می‌گویند.

Image result for aurora finland

درط قطب جنوب نیز شفق قطبی ذیذه  می‌شود ولی فقط در جنوبی‌ترین عرض جغرافیایی قابل رویت است. بنجامین فرانکلین اولین کسی بود که به شفق‌های قطبی از منظر علمی توجه نشان داد. در تئوری او علت وقوع شفق‌های قطبی، انتقال نور در مرکز بار الکتریکی در سرزمینهای قطبی توسط برف و شدت رطوبت بود.

Image result for aurora finland

 Related image

زیبایی شفق قطبی ابزاری برای کسب درآمد توریستی در اغلب کشورهایی است که امکان مشاهده و عکاسی و فیلمبرداری از آن ممکن می باشد 

 


نظرات کاربران


@