شهر اری در ایالت پنسیلوانیا !

160 سانتی متر برف!

تاریخ انتشار : ۱۳:۰۷ ۰۶-۱۰-۱۳۹۶

160 سانتی متر برف در شهر اری در ایالت پنسیلوانیا باریده است ، شهردار شهر اعلام داشته است که ما از برف استفاده می کنیم ، اما این مقدار برای شهر خیلی زیاد است.

تبریز امروز:

 اری شهری در کنار دریاچه اری در ایالت پنسیلوانیا است ، در عرض 60 ساعت و بعد از توفان برف بر روی دریاچه ، بارش برف شهر را فرا گرفت!   

<a href="https://www.nytimes.com/2017/12/26/us/snow-erie-pennsylvania-record.html">About 63 inches of snow has fallen</a> on Erie, Pa., since Saturday, and more is on the way. “We’re used to snow, don’t get me wrong,” the city’s mayor said. “But this amount, trying to deal with this, is very atypical.”

اری پنسیلوانیا

اری پنسیلوانیا

اری پنسیلوانیا

اری پنسیلوانیا

160 سانتی متر برف در شهر اری در ایالت پنسیلوانیا باریده است ، شهردار شهر اعلام داشته است که ما از برف استفاده می کنیم ، اما این مقدار برای شهر خیلی زیاد است.  

 


نظرات کاربران


@