تنها بازمانده از بزرگ ترین قبایل آمازون در پرو!

تنهاترین تاشیرو!

تاریخ انتشار : ۰۰:۰۵ ۰۶-۱۰-۱۳۹۶

زمانی هزاران نفر به زبان او سخن می گفتند؛ اما فقط برادرش خوان برای او مانده بود. با مرگ خوان اکنون فقط آمادئو زبان تاشیرویی را می داند. دولت پرو 3 ترانه ؛ 1500 کلمه و 27 داستان از آمادئو را توسط زبان شناسان و انسان شناسان ثبت و ضبط کرده است.بقای یک فرهنگ اکنون فقط به یک مرد رسیده است! آمادئو در پرو و در جنگل های آمازون زندگی می کند و همه از قبیله او مرده اند. او آخرین و تنهاترین تاشیروست !

بریز امروز: زمانی هزاران نفر به زبان او سخن می گفتند؛ اما فقط برادرش خوان برای او مانده بود. با مرگ خوان اکنون فقط آمادئو زبان تاشیرویی را می داند. دولت پرو 3 ترانه ؛ 1500 کلمه و 27 داستان از آمادئو را توسط زبان شناسان و انسان شناسان ثبت و ضبط کرده است.بقای یک فرهنگ اکنون فقط به یک مرد رسیده است! آمادئو در پرو و در جنگل های آمازون زندگی می کند و همه از قبیله او مرده اند. او آخرین تاشیروست !

 

این نوشته ادامه خواهد داشت..........................................................


نظرات کاربران


@