آلبرتو فوجیموری عفو می شود!

تظاهرات در پرو بر علیه عفو رییس جمهور سابق!

تاریخ انتشار : ۱۱:۱۹ ۰۵-۱۰-۱۳۹۶

با اعلان عفو آلبرتو فوجیموری رییس جمهور سابق پرو که به اتهام دست داشتن در کشتار مردم و قتل 25 نفر در زندان به سر می برد ، مردم پرو با در دست داشتن عکس های قربانیان جنایات فوجیموری به خیابان ها ریختند.

تبریز امروز:

 

با اعلان عفو آلبرتو فوجیموری رییس جمهور سابق پرو که به اتهام دست داشتن در کشتار مردم و قتل 25 نفر در زندان به سر می برد ، مردم پرو با در دست داشتن عکس های قربانیان جنایات  فوجیموری به خیابان ها ریختند.

هفته گذشته حزب فرزندان آلبرتو فوجیموری در مجلس با عدم حمایت از لایحه ای که به فساد رییس جمهوری فعلی " پدرو پابلو کوژینسکی" می پرداخت ؛ موجب خلاصی وی از بازپرسی شدند و در مقابل رییس جمهور دستور عفو آلبرتو فوجیموری  را از زندان صادر کرد.

رییس جمهور در بیانه ای مردم را به فراموش کردن گذشته فرا خواند و برگرداندن صفحه فرا خواند ، در حالی که مردم در تظاهراتی فوجی موری را قاتل و دزد خطاب کردند.

آلبرتو فوجیموری با استفاده از جوخه های مرگ  در دورران ریاست جمهوری خود اقدام به ترور مخالفین می کرد.

 

 


نظرات کاربران


@