کره شمالی

در پی اعلان تحریم های شورای امنیت!

تاریخ انتشار : ۲۱:۱۰ ۰۴-۱۰-۱۳۹۶

رهبر کره شمالی تحریم های شورای امنیت را اعلان جنگ بر علیه کشورش خواند

تبریز امروز:

رهبر کره شمالی تحریم های شورای امنیت را اعلان جنگ بر علیه کشورش خواند

 

@