دو انسان با اراده سوار بر دوچرخه امروز به تبریز آمدند!

از هنگ کنگ تا هلند با دوچرخه!

تاریخ انتشار : ۱۵:۰۰ ۰۳-۱۰-۱۳۹۶

لوکوک می گوید جامعه برج و ماشین زده هنگ کنگ و جهان توسعه یافته روح آدمی را تحت تاثیر قرار می دهد ، فرهنگ دوچرخه ، فرهنگ بزرگی برای شادمانی انسان و حفظ و بقای درختان و جنگل ها و موجودات زنده است!

تبریز امروز:

لوکوک تات 24 ساله Lo  kok Tat و چنگ کوان سینگ Kwun Sing Cheng  با 25 سال سن با دوچرخه هایشان در یک سفر برنامه ریزی شده  برای یک سال از تاریخ 6 آگوست امسال از هنگ کنگ به سمت هلند راه افتاده اند. آنها دانشجویان رشته " سیاست " از دانشگاه پلی تکنیک هنگ کنگ هستند.

غروب کوه اورست

 غروب کوه اورست

 

پس انداز 4 سال کار شبانه پشتوانه مالی و تحصیل روزانه آنها تحت تاثیر این سفر قرار گرفته است. هنک گنگ به چین ، هندوستان ، پاکستان ، ایران ، ترکیه و ...... تا هلند!

جاده ای  به سوی اورست

 جاده ای به سمت اورست !

دوچرخه سوار از هنگ کنگ

لوکوک می گوید جامعه برج و ماشین زده هنگ کنگ و جهان توسعه یافته روح آدمی را تحت تاثیر قرار می دهد ، فرهنگ دوچرخه ، فرهنگ بزرگی برای شادمانی انسان و حفظ و بقای درختان ، جنگل ها و موجودات زنده است!

با مردم مهربان میانه

 با مردم مهربان میانه!

دوچرخه سوار از هنگ کنگ

 اثبات توانمندی فرهنگ دوچرخه و نفی ماشینیزیم و زندگی ماشینی با نشان دادن توانمندی بر روی دوچرخه ممکن است و ما آن را ثابت خواهیمکرد.

آنها می گویند مردم ایران بسیار مهربان هستند؛آنها با محبت تمام ما را مهمان خود می کنند و پذیرایی بسیار گرم به عمل می آورند؛ آنچنان که امکان فراموش کردن آن میسر نخواهد بود.

 

گزارش : کاوه وحیدی آذر

 

 

 


نظرات کاربران


@