کاریکاتور

خواب های طلایی!

تاریخ انتشار : ۲۰:۴۶ ۰۲-۱۰-۱۳۹۶

رجز خوانی و ادعاهای شازده ی سعودی موجب استهزا وی در رسانه های غربی شده است!

تبریز امروز:

رجز خوانی و ادعاهای شازده ی سعودی موجب استهزا  وی در رسانه های غربی شده است!


نظرات کاربران


@