شعر: حسین فرزان مهر

چه کنم بی تو شب یلدا را

تاریخ انتشار : ۲۰:۲۲ ۳۰-۰۹-۱۳۹۶

تو بگو من چه کنم بی تو شب یلدا را داده ام دل بتو باز آر دل شیدا را عاشقان در کوی تو همه بیدل شد چه کنم بی تو دگر آن دل نا پیدا را

تبریز امروز:

تو بگو من چه کنم بی تو شب یلدا را
داده ام دل بتو باز آر دل شیدا را
عاشقان در کوی تو همه بیدل شد
چه کنم بی تو دگر آن دل نا پیدا را

یلدا

شعر حسین فرزان مهر


نظرات کاربران


@