بایاتی لار

کونول ایستر ، ال یئتمز! ائیل مز بودا هارای!

تاریخ انتشار : ۲۰:۰۸ ۲۸-۰۹-۱۳۹۶

من عاشیق ، بوداهارای! غم منی بودا هارای! کونول ایستر،ال یئتمز ائیل مز بودا هارای!

تبریز امروز:

من عاشیق ، بودا هارای!

غم منی بودا هارای!

کونول ایستر ، ال یئتمز

ائیل مز بودا  هارای!

بایاتی-کونول ایستر ، ال یئتمز ائیل مز بودا هارای!

 

از یادداشت های توفیق 

 

 


نظرات کاربران


@