یک خاطره تلخ!

سوزانیدن درخت باغ بنکداریان دربشکه!

تاریخ انتشار : ۰۸:۵۷ ۲۸-۰۹-۱۳۹۶

برای نابودی "عمارت باغ" بنکداریان تلاش بسیار انجام گرفت و باغ قطع درخت گردید و محله از وجود درختان محروم و درختانش سوختند!

تبریز امروز:

برای نابودی "عمارت باغ" بنکداریان تلاش بسیار انجام گرفت و باغ قطع درخت گردید و محله از وجود درختان محروم و درختانش سوختند! 


نظرات کاربران


@