کارگردان: النا والف

محتوی ! انیمیشن !

تاریخ انتشار : ۰۶:۰۱ ۲۷-۰۹-۱۳۹۶

انیمیشن محتوی به کارگردانی النا والف ساخت سال 2015 است ، موضوع این انیمیشن به کوه کوچکی مربوط است که در کنار سه کوه عظیم دارای منابع نفتی ، طلا و آتش آتشفشان قرار گرفته است. برای او کنار آمدن با این ها بسیار سخت است ؛ میوه ی سنجاب کوچکی درون کوه به درختی بزرگ تبدیل می شودکه سایه آن درخت بر ثروت طلا و نفت و آتش سایر کوه ها سایه می افکند.

تبریز امروز:

 النا والف متولد 1361 در مسکو است ، او تحصیلات خود را دانشگاه دولتی هنرهای چاپی مسکو در رشته طراحی به پایان رسانیده است.

وی کارخود را با همکاری در یک مجله روسی - آلمانی در مسکو آغاز کرد و اکنون برای کتاب های کودکان در روسیه ، آلمان ، تایوان و کره جنوبی تصویر پردازی میل کند.

النا والف در سال 1394 از اکادمی بادن - ووتمبرک در رشته فیلم سازی فارغ اتحصیل گردیده است. 

 
 انیمیشن Some Thing به کارگردانی النا والف ساخت سال 2015 است ، موضوع این انیمیشن به کوه کوچکی مربوط است که در کنار سه کوه عظیم دارای منابع نفتی ، طلا و آتش آتشفشان قرار گرفته است. برای او کنار آمدن با این ها بسیار سخت است ؛ میوه ی سنجاب کوچکی درون کوه به درختی بزرگ تبدیل می شودکه سایه آن درخت بر ثروت طلا و نفت و آتش سایر کوه ها سایه می افکند.
 

نظرات کاربران


@