یادمانی برای باغی که درختانش قطع شدند

درختان شاهد درمجاورعمارت باغ بنکداریان و نیم مسیرآن !

تاریخ انتشار : ۲۱:۴۴ ۲۶-۰۹-۱۳۹۶

امروز هوای شهر آلوده بود ، آیا اگرباغات شهر حفظ می شدند ، باز با این معضل مواجه بودیم ؟ اگر دیدگاه زیست محیطی و ارج گذاری به درخت و فضای سبز در "نیم مسیر" گشایی بنکداریان حاکم بود؛ آنگاه امکان جایگزینی مسیرهای بسیاری برای ایجاد معبر ممکن می شد اما این چنین نبود و .....درختان باغ که می توانست در یک مجموعه ی زیبای "خانه باغ" و کاخ کوچک همواره استوار بمانند ؛ از دم تیغ گذشتند! و بیچاره خرمشهر و حیف از اسما متبرک که برای این تخریب مورد استفاده قرار گرفتند،

 تبریز امروز:

درسال 1394 اگرمسئولین شهرداری از وجود ماجرایی به نام 2018 تبریز مطلع بودند؛ تخریب عمارت باغ یا کاخ کوچک بنکداریان امری نکوهیده فقط از این منظر نیز می توانست باشد ! 

درختان آماده سوختن

 وقتی در سال 1394 شهرداری تبریز با اصرار بسیار باغ مجموعه ی کاخ کوچک (خانه باغ) بنکداریان را در یک منطقه ی فاقد فضای سبز با استناد به یک طرح قدیمی تخریب کرد ، هیچ بهایی به  خواسته های اهل فرهنگ و زیست محیط داده نشد و باغ با ده ها اصله درخت از زیر تیغ اره ها گذشت تا یک " نیم مسیر" جدید در یک محله فاقد ترافیک ایجاد شود. که ثمره بد این گونه بی مسئولیتی و بی مهری به محیط زیست در قبال شهر در هوای  آلوده به وضوح در مقابل چشمان مردمان به نمایش در می آید .

اگر دیدگاه زیست محیطی و اررش گذاری به درخت و فضای سبز در این "نیم مسیر" گشایی حاکم بود؛ آنگاه امکان جایگزینی مسیرهای بسیاری برای ایجاد معبر ممکن می شد. اما این چنین نبود

و .....درختان باغ که می توانست در یک مجموعه ی زیبای "خانه باغ" همواره استوار بمانند ؛  از دم تیغ گذشتند!  و بیچاره خرمشهر و حیف از اسما متبرک که برای این تخریب و گشایش راه مورد استفاده قرار گرفتند،

 

یکی از مدیران شهرداری تبریز تخریب باغ را سامان‌دهی اساسی باغ بنکداریان با حفظ فضای سبز و صیانت از بافت قدیمی آن نامید.

او آن زمان اعلام داشت: باغ‌ بنکداریان، از مجموعه‌های ارزشمند و قدیمی باغ شهر تبریز، همگام با اجرای پروژه‌ مسیرگشایی برق‌لامع توسط شهرداری منطقه چهار تبریز، به صورت اساسی سامان‌دهی می شود و همچنین ملاحظات لازم برای پیشگیری از هرگونه آسیب احتمالی به درختان به عمل آمده است احتمالا وظیفه  او نلطیف جو و آماده سازی شرایط برای تخریب بود ، چون وی همواره به این سبک کار کرده است.

 


 عکس باغ تخریب شده بنکداریان از وبسایت سازمان پارک ها و فضای سبز تبریز!!!!؟؟؟

 اما دو درخت از آنهمه درخت  شاید به عنوان یک ژست واقعی، یاد درختان قطع شده در محل را به شهادت می­ کشند و در تابلویی نیز در پای یکی از آنان تاریخ قطع درختان و ایجاد نیم معبر نوشته شده است ، اما اسمی از شهردار قبلی منطقه که برای احداث این نیم معبر مصر بود، دیده نمی شود ولی پای شورای اسلامی شهر به میان کشیده شده است.

 

در احداث نیم معبر  ده ها درخت از بین رفتند و از اعضای شورای اسلامی شهر نیز صدای اعتراضی شنیده نشد! گو اینکه آنان نیز برای این قطع درخت آماده و علاقه مند بودند.

اما فرماندار وقت تبریز آقای دکتر شهرتی فر حتی بعد از تخریب و احداث خیابان نیز بازگشت به شرایط قبل را بر اساس نامه یک شهروند از شهرداری مطالبه نمود!

***

"دومانلی تبریز" ، اکنون به" توس سولی تبریز" تغییر نام داده است ، عبارت مضحک باغ شهر کمتر مورد استفاده قرار می گیرد ؛ چون باغی در شهر باقی نمانده است.مشکل آلودگی هوای تبریز به جای حفظ تصفیه کننده های طبیعی آن با حفظ باغات ، فضاهای عمومی سبز، با تعطیل کردن مدارس و بخش علم آموزی رفع می گردد.

صیانت از حقوق عامه ضرورت بررسی چگونگی نابودی این باغ و دیگر باغات شهر را ایجاب می نماید.


نظرات کاربران


@