مرگ صدها کودک در بیمارستان های ونزوئلا!

بیماری گرسنگی و فقر!

تاریخ انتشار : ۲۱:۲۸ ۲۶-۰۹-۱۳۹۶

بحران اقتصادی در ونزوئلا تاثیرات خود را در حیات و زندگی کودکان خود گذاشته است ونزوئلا دارای ثروت و ذخایرنفتی عظیم می باشد کلاویر هرناندز سه ماهه بعد از انکه پدرش نتوانست داروی لازم را برایش پیداکند ، در بیمارستان در گذشت، بحران اقتصادی و فشارهای ایالات متحده منجر به نایاب شدن دارو ، سو تغذیه در ونزوئلا شده است.

تبریزامروز:

Kleiver Enrique Hernández, a 3-month-old in Venezuela, died after his parents could not get infant formula. For five months, The Times tracked 21 hospitals in the country, where hundreds have died from malnutrition.

بحران اقتصادی در ونزوئلا تاثیرات خود را در حیات و زندگی کودکان خود گذاشته است ونزوئلا دارای ثروت و ذخایرنفتی عظیم می باشد کلاویر هرناندز سه ماهه بعد از انکه پدرش نتوانست داروی لازم را برایش پیداکند ، در بیمارستان در گذشت، بحران اقتصادی و فشارهای ایالات متحده منجر به نایاب شدن دارو ، سو تغذیه در ونزوئلا شده است.


نظرات کاربران


@