نقاشی بردیوارهای لرزان!

باغات رنگی در شهر تبریز!

تاریخ انتشار : ۱۹:۵۵ ۲۱-۰۹-۱۳۹۶

ماجرای رنگ کاری دیوارها در شهر تبریز جهت فریب چشم پدیده جدیدی نیست ! بریدن درختان باغ و سپس نقاشی کردن درخت بر روی ورق های دیوار و یا نقاشی باغ بر روی دیوارهای شهر و حتی ساختن جنگل بتنی با پرنده های زشت و گرگ و آهو تاریخچه ای طولانی در تبریز دارد.

تبریز امروز:

پوشش

 ماجرای رنگ کاری دیوارها در شهر تبریز جهت فریب چشم پدیده جدیدی نیست ! بریدن درختان باغ و سپس نقاشی کردن درخت بر روی ورق های دیوار و یا نقاشی باغ بر روی دیوارهای شهر و حتی ساختن جنگل بتنی با پرنده های زشت و گرگ و آهو تاریخچه ای طولانی در تبریز دارد.

باغ و جنگل بتنی

باغ و جنگل بتنی بدسلیقه برروی دیواری در چهار راه عباسی تبریز با آهو و پرنده های بتنی !

چهار راه عباسی تبریز یا همان تقاطع خواجه رشید با عباسی زمانی نه چندان دور بخشی از باغات شهر را شامل می شد .

باغی که درختانش قطع شده و نقاشی باغ بر روی دیوار هایش کشیده شده است !

باغ بتنی در تبریز

اکنون در گوشه ای از این فلکه،  باغ بتنی زشتی سال ها نمود هنر شهری تبریز را به نمایش گذارده است که به این معنی است : ما باغات را از بین بردیم در عوض باغ های دائمی و بی نیاز از آبیاری و نگهداری هدیه دادیم !

 

 


نظرات کاربران


@