طبیعت تحت تهدیدو تخریب!

آجی چای، رودخانه غریب و زیبای تبریز!

تاریخ انتشار : ۰۳:۲۶ ۲۰-۰۹-۱۳۹۶

حال آجی جای هم این روزها خراب است ، زباله ، نخاله ساختمانی و لاستیک فرسوده ماشین در آن می ریزند و حقوق آجی در شهر مردم تبریز و روستاهای حاشیه وکل مردمان این سرزمین پایمال می شود.حفظ میراث طبیعی هیچ ربطی به بازدید توریست یا رفتن شهروند به دل طبیعت ندارد ، این یک وظیفه در توسعه و ارزش مداری است و بها دادن به انسان و محیط اطراف اوست.

تبریز امروز:

اجی چای

آجی چای، رودخانه غریب و زیبای تبریز است ، آرام و پیچ در پیچ از پشت سر تبریز گذر می کند ! تلخ بوده است اما ماهیان در آن همواره زندگی کرده اند.

زمانی در" گوی بورون" که شکل سنگ ها و صخره ها شبیه یک دماغ رنگی است، کوهنوردان به شنا می پرداختند ! و ماهیگیران با گرفتن چند ماهی بدون آسیب به سیستم حیات در

آن از وجود ش بهره می بردند.

آجی پای

 اما حال آجی جای هم این روزها خراب است ، زباله ، نخاله ساختمانی و لاستیک فرسوده ماشین در آن می ریزند و حقوق آجی  در شهر مردم تبریز و روستاهای حاشیه وکل مردمان این سرزمین پایمال می شود .

آجی چایی

اجی چایی

سرو صدای بیست هیجده تبریز همچون طبلی توخالی است، نابود کردن فضاهای سبز،نابودی باغات داخل شهر و برنامه برای از بین بردن باغات سبزی در حال اجرا است. ده ها خطای

ضدشهر و فرهنگ نشان از بی برنامگی شهردارد .

حفظ میراث طبیعی هیچ ربطی به بازدید توریست یا رفتن شهروند به دل طبیعت ندارد ، این یک وظیفه در توسعه و ارزش مداری است و بها دادن به انسان و محیط اطراف اوست.

 

توفیق وحیدی آذر

 

 

 


نظرات کاربران


@