سرما و بهمن گروه کوهنوردی را در خود گرفت !

آخرین ایستگاه سفر!در مسیر اشترانکوه!

تاریخ انتشار : ۱۴:۵۵ ۱۸-۰۹-۱۳۹۶

شش نفر از گروه کوهنوردی که به اشترانکوه رفته بودند، زنده برگشتند و پیکر هشت تن پیدا شد و یک نفر هنوز مفقود است!

تبریز امروز:

اخرین ایستگاه

این آخرین عکس گروه در ایسنگاه آخر است ؛  شش نفر زنده ماندند و هشت نفر بی جان از کوه به پایین رسیدند و یک نفر هنوز مفقود است.

گفته می شود، گروه کوهنوردی مشهدی قبل از صعود از تغییر شرایط هوا مطلع شده بودند

 


نظرات کاربران


@