مهتاب شهرتی!

نقاشی آبرنگ ؛ آمیختگی حس و رنگ!

تاریخ انتشار : ۱۲:۴۳ ۱۷-۰۹-۱۳۹۶

ابرنگ دنیایی رنگی سرشار از لطافت است غوطه وری رنگ ها در یکدیگر است و تصویرحاصل از این درهم آمیختگی تکنیک و سالیان تجربه و عشق یک نقاش را برون می دهد!.

تبریز امروز:

مهتاب شهرتی

 نقاش جوان مهتاب شهرتی متولد اردیبهشت سال 1376 اصفهان است ؛ او اکنون در رشتهارتباط تصویری درس می خواند. 2 سال است که به تدریس ابرنگ و طراحی عمومی مشغول گردیده است و 4 سال در رشته های ابرنگ، طراحی، مینیاتور، کنته مداد رنگ و گواش فعالیت کرده است.در سال 1396جزو نفرات برتر ابرنگ اصفهان شده است.

مهتاب شهرتی

مهتاب شهرتی
انجام ورکشاپ های متعدد در اصفهان و نمایشگاه های گروهی در سال های 1394 ،1395 و 1396  را در رزومه خود دارد.

مهتاب شهرتی
و ابرنگ رشته تخصصی اوست و در این باره می گوید: من آبرنگ را دوست دارم ، زیرا ابرنگ دنیایی رنگی سرشار از لطافت است غوطه وری رنگ ها در یکدیگر  است و تصویرحاصل از این درهم آمیختگی تکنیک و سالیان تجربه و عشق یک نقاش را برون می دهد. من ابرنگ را برای ان انتخاب کردم تا همیشه روحم رنگی بماند

 
 مهتاب شهرتی
 
مهتاب می گوید : برای نقاشی تمام فکر و تمرکزم را صرف آن و شاگردانم گذاشته ام،گاه تا روزی 12 ساعت کار کرده ام، تا بیشترروی پای خودم زندگی کنم

چون جدا از تمامی علایقم ،دوست داشتم با سختی به اون چیزی که عشق حقیقیم هست دست پیدا کنم مثل فرهاد که برای شیرین کوه کند.
 
 
گزارش از کاوه
 
  
 
 

نظرات کاربران


@