آتش در جنگل!

آتش توماس در حال پیشروی در کالیفرنیا+ویدئو

تاریخ انتشار : ۱۱:۳۳ ۱۷-۰۹-۱۳۹۶

بادهای وحشی در حال راندن آتش به سوی خانه ها و باغات مردم ساکن کناره های جنگل در کالیفرنیا جنوبی هستند ! آخرین دفاع مردم باز گذاشتن آب پاش ها و ابزارهای آبیاری قطره ای در مزارع هست . 200 هزار نفر مجبور به ترک خانه های خود شده اند . خانه های کنار تپه های جنگلی و شهرهای اطراف تحت تهدید آتش قرار گرفته اند.

تبریز امروز:

 شعله های آتش توماس در مسیر خود 101 بزرگ راه ر ا سوزانیده است.

 

بادهای وحشی در حال راندن آتش به سوی خانه ها و باغات مردم ساکن کناره های جنگل در کالیفرنیا جنوبی هستند ! آخرین دفاع مردم باز گذاشتن آب پاش ها و ابزارهای آبیاری قطره ای  در مزارع هست . 200 هزار نفر مجبور به ترک خانه های خود شده اند . خانه های کنار تپه های جنگلی و شهرهای اطراف تحت  تهدید آتش قرار گرفته اند.

 

گلوریا و پسرش در جلو خانه شان در ونتورا مشغول تماشا هستند.

پل و استیو در میان خرابه های سوخته خانه مادرشان مشغول جستجوی اشیا باقی مانده هستند.

یک آتش نشان در منطقه بل ایر نزدیکی لوس آنجلس !


نظرات کاربران


@