کاریکاتوری از نیت بیلر!

ماجرای انتقال سفارت ایالات متحده به بیت المقدس!

تاریخ انتشار : ۰۸:۵۳ ۱۷-۰۹-۱۳۹۶

کتاب های ایالات متحده قبل و بعد از انتقال سفارت از تل آویو به بیت المقدس در مقایسه با کتاب های فلسطینی قرار می گیرد که بدون بها دادن به این ماجرا در هر دو حالت، خواستار حذف کل اسرائیل هستند.

تبریز امروز:

کتاب های ایالات متحده قبل و بعد از انتقال سفارت از تل آویو به بیت المقدس در مقایسه با کتاب های فلسطینی قرار می گیرد که بدون بها دادن به این ماجرا در هر دو حالت، خواستار حذف کل اسرائیل هستند.

نیت بیلر- انتقال سفارت

 

نیت بیلر کاریکاتوریست کلمبوس دیسپچ است که آثارش برنده جوایز مختلف شده اند.


نظرات کاربران


@