کاریکاتوری از رایبر هانسون

ترامپ به مثابه پ مپ!

تاریخ انتشار : ۰۷:۲۲ ۱۷-۰۹-۱۳۹۶

تیم مشاوران و اعضای خانواده دونالد ترامپ در جریان انتخابات ریاست جمهوری با روسیه ی پوتین در ارتباط بودند . پسر ، داماد ، وکیل و اعضای تیم انتخاباتی او با مقامات روس دیدار کردند. پوتین بیشترین بهره برداری سیاسی را از این ماجرا برد و هموز در حال استفاده از آن است .رایبر هانسون کاریکاتوریست سوئدی در " ترامپ به مثابه پ مپ " این موضوع را به طنز بیان می کند!

تبریز امروز:

تیم مشاوران و اعضای خانواده دونالد ترامپ در جریان انتخابات ریاست جمهوری با روسیه ی پوتین در ارتباط بودند . پسر ، داماد ، وکیل و اعضای تیم انتخاباتی او با مقامات روس دیدار کردند. پوتین بیشترین بهره برداری سیاسی را از این ماجرا برد و هموز در حال استفاده از آن است .رایبر هانسون کاریکاتوریست سوئدی  در " ترامپ  به مثابه پ مپ " این موضوع را به طنز بیان می کند!

ترامپ به مثابه یک پ مپ


نظرات کاربران


@