16 آذر روز دانشجو!

سه قطره خون!

تاریخ انتشار : ۰۵:۴۷ ۱۷-۰۹-۱۳۹۶

دانشجوی امروز در کنار هوشمندی و توان تحلیل یافتن و داشتن بصیرت ، باید به آموزش و یادگبری بیشتر برای ساختن جامعه ، برای تولید ملی در عرصه فرهنگ و علم و صنعت دست یابد، استقلال و رشد و توانمندی که با سه قطره خون سه یار دبستانی آبیاری شده است تا روز دانشجو، مصداق کاملی برای جوانان آینده ساز وطن گردد.

تبریز امروز:

Image result for ‫سه دانشجوی شهید 16 آذر‬‎

حاکمیت کودتا برای دانشجویان و مردم قابل قبول نبود ، ریچارد نیکسون قرار بود به تهران بیاید! دانشکده فنی دانشگاه تهران پیشتاز عصیان برعلیه تباهی دوران سیاه کودتا بود و آنجا بود که روزی قبل از آمدن ریچارد نیکسون به تهران ، سه قطره خون بر زمین ریخت و بزرگ نیا ، قندچی و شریعت رضوی در خون خود غلتیدند و 16 آذر از سال 1332 به عنوان روز دانشجو انتخاب گردید.

Image result for ‫سه دانشجوی شهید 16 آذر‬‎

 

Image result for ‫سه دانشجوی شهید 16 آذر‬‎

آمدن و سرکشی ریچارد نیکسون بعد از کودتای 28 مرداد بسیار زود بود ، هنوز  مردم باور از دست دادن حاکمیت خود را نمی کردند. حمله به دانشگاه برای تسلیم ساختن اعتراض و عصیان شعورمند بود که نتیجه اش در سال 57 دیده شد!

دانشجوی امروز در کنار هوشمندی و توان تحلیل یافتن و داشتن بصیرت ، باید به آموزش و یادگبری بیشتر برای ساختن جامعه ، برای تولید ملی در عرصه فرهنگ و علم و صنعت دست یابد، استقلال  و رشد  و توانمندی که  با سه قطره خون سه یار دبستانی آبیاری شده است  تا روز دانشجو، مصداق کاملی برای جوانان آینده ساز وطن گردد.


نظرات کاربران


@