کاریکاتوری از رایبر هانسون

ترامپ در راه انتقال سفارت !

تاریخ انتشار : ۱۹:۵۰ ۱۶-۰۹-۱۳۹۶

تبریز امروز:

ترامپ و انتقال سفارت

 


نظرات کاربران


@