اثری از بانکسی!

اثر گرافیتی برده داری مدرن بر دیوارهای لندن !

تاریخ انتشار : ۱۸:۵۴ ۱۵-۰۹-۱۳۹۶

بانکسی فعال سیاسی و اجتماعی در لندن و با هویتی ناشناخته است ، کار او اعتراض به نظم ناصحیح جهان سرمایه داری با فیلم سازی و ترسیم آثار گرافیتی در دیوارهای این شهر است!

تبریز امروز:

اعتراض به برده داری مدرن!

Image result for modern slavery

   یک نقاشی گرافیتی  بر روی دیواری در لندن ! اثر بانکسی !

بانکسی فعال سیاسی و اجتماعی در لندن  و با هویتی ناشناخته است ، کار او اعتراض به نظم ناصحیح جهان سرمایه داری با فیلم سازی و ترسیم آثار گرافیتی در دیوارهای این شهر است! 

 

 

 

 


نظرات کاربران


@