یک قطعه عکس !

مراسم عروسی در ترکمن صحرا!

تاریخ انتشار : ۲۳:۵۹ ۱۴-۰۹-۱۳۹۶

تبریز امروز:

عروسی در ترکمن صحرا

 

عروسی در ترکمن صحرا!

 

@