برده ها انسان هایی در بند دیگران !

روز جهانی لغو برده داری!

تاریخ انتشار : ۲۰:۲۴ ۱۳-۰۹-۱۳۹۶

امروز روز جهانی لغو برده داری در جهان است ، اما برده داری هنوز از جهان رخت برنبسته است. برده داری معاصر یا برده داری مدرن مفهومی است که درجهان حاضربرای موسسات برده داری رایج اتلاق می گردد براساس براوردهای مختلف ، دنیای معاصر از 21 میلیون تا 46 میلیون نفر برده دارد.!مجله گاردین می نویسد برده داری در بریتانیا هر روز در زیر بینی هایمان بدبختی می آورد !

تبریز امروز:

امروز روز جهانی لغو برده داری در جهان است ، اما برده داری هنوز از جهان رخت برنبسته است.

برده داری معاصر یا برده داری مدرن مفهومی است که درجهان حاضربرای موسسات برده داری رایج اتلاق می گردد.

براساس براوردهای مختلف ، دنیای معاصر از 21 میلیون تا 46 میلیون نفر برده دارد.

 

 

Image result for modern slavery

 

برده داری مدرن زمانی بوجود می اید که یک فرد تحت کنترل فرد دیگر قرار می گیرد که برای این کنترل از خشونت و زور استفاده می گردد و هدف آن بهره برداری از فرد  دیگر است.

بنیاد گام آزاد براساس شاخص های تعریف شده برده داری در سال 2016  تعداد بردگان را 46 میلیون نفر اعلان داشت که 58 درصد  آنان در پنج کشور هند، پاکستان، چین، بنگلادش و ازبکستان می باشند.10 میلیون نفر از این بردگان کودک هستند.

Image result for modern slavery

 

به علت ممنوعیت برده داری در دنیا تعیین آمار بردگان بسیار مشکل است اما مشاهده بردگان جنسی کشورهای شرق دور و اروپای شرقی در کشورهای غربی مانند اروپا چندان مشکل نمی باشد.

Nail bar

برده داری مدرن می تواند بسیار سودآورباشد و دولت های فاسد به طرزی غیرقابل تصوری به آن اجازه داده می شود، به رغم آن که براساس معاهدات بین المللی برده داری لغو و قوانین محلی در ان موضوع غیرقانونی است. مجموع درآمد سالانه قاچاقچیان در سال 2004 به حدود 5 میلیارد دلار تا 9 میلیارد دلار رسید.

Image result for modern slavery

 

بکارگیری و برده داری مهاجران و اقلیت ها مانند مسلمانان روهینگا در تایلند ، کودکان کار، تجارت و خرید و فروش زنان بویژه در کشورهای اروپایی  ثروتمند، سربازگیری از کودکان درافریقا و اخیرا توسط گروه های سلفی، برده داری به صورت وراثتی از موارد برده داری هستند ! قاچاقچیان انسان از برده داران مدرن هستند که گاه قربانیان خود را به صورت موقت به بردگی می کشانند.

مجله گاردین می نویسد برده داری در بریتانیا هر روز در زیر بینی هایمان بدبختی می آورد !


نظرات کاربران


@