زندگی در همه جا و هر محل!

اتوبوسی به نام منزل !

تاریخ انتشار : ۱۷:۱۳ ۱۳-۰۹-۱۳۹۶

یک زوج اتوبوسی را تبدیل به خانه ای لوکس و متحرک کرده اند؛ آنها فرصت زندگی در لوکس ترین و گرانقیمت ترین محلات و در دیدنی ترین نقاط طبیعت را می یابند.

تبریز امروز:

یک زوج اتوبوسی را تبدیل به خانه ای لوکس و متحرک کرده اند؛ آنها فرصت زندگی در لوکس ترین و گرانقیمت ترین محلات و در دیدنی ترین نقاط طبیعت را می یابند.

خانه ای در اتوبوس

خانه ای در اتوبوس

خانه ای در اتوبوس

خانه ای در اتوبوس

خانه ای در اتوبوس

 خانه ای در اتوبوس

خانه ای در اتوبوس

  خانه ای در اتوبوس

خانه ای در اتوبوس

محل خواب ، نشیمن و سرویس بهداشتی ، برای همه چیز فکر شده است .

 

گزارش از کاوه


نظرات کاربران


@