قوچ و گوزن

نبرد تعیین قلمرو!

تاریخ انتشار : ۱۹:۰۹ ۰۸-۰۹-۱۳۹۶

گوزن که حیوانی وحشی است با یک قوچ که حیوانی اهلی است بر سر قلمرو نبرد می کنند.

تبریز امروز:

نبرد گوزن با قوچ بر سر قلمرو

گوزن که حیوانی وحشی است با یک قوچ که حیوانی اهلی است بر سر قلمرو نبرد می کنند و نتیجه نبرد در این فیلم مشاهده کنید.

 

به گزارش اسپوتنیک، گوزن که حیوانی وحشی است با یک قوچ که حیوانی اهلی است بر سر قلمرو نبرد می کنند و نتیجه نبرد در این فیلم مشاهده کنید.

 


نظرات کاربران


@