یک قطعه عکس

بربری ؛ نیمرو و چای

تاریخ انتشار : ۰۸:۱۲ ۰۳-۰۹-۱۳۹۶

طعم چایی وقتی که در کتری سیاه و روی آتش هیزم دم کشیده باشد، دیگردر هیچ جا پیدا نمی شود البته وقتی بربری هم کنارش باشد.

تبریز امروز:

بربری -نیمرو -چای

@