اتش سوزی و وارد کردن دی اکسید کربن

آتش سوزی های بزرگ می توانند موجب افزایش گازهای گلخانه ای گردند

تاریخ انتشار : ۱۷:۰۲ ۰۱-۰۹-۱۳۹۶

پژوهشگران در ایالت کالیفرنیا به این نتیجه رسیده اند که ممکن است دستاوردهای کاهش گازهای گلخانه ای در این ایالت که با کاهش صنایع الاینده و کنترل خودروها و نیروگاه ها بوجود امده بود با آتش سوزی های بزرگ از بین برود.

تبریز امروز:

Huge wildfires can wipe out greenhouse gas gains

 

 به گزارش سانفرانسیسکو کرونیکل آتش سوزی های بزرگ می توانند موجب افزایش گازهای گلخانه ای گردند. پژوهشگران در ایالت کالیفرنیا به این نتیجه رسیده اند که ممکن است

دستاورد های کاهش گازهای گلخانه ای در این ایالت که با کاهش صنایع الاینده و کنترل خودروها و نیروگاه ها بوجود امده بود با آتش سوزی های بزرگ از بین برود.

یک مورد اتش سوزی می تواند موجب  وارد شدن دی اکسید کربن بسیار به اتمسفر گردد .

همانطور که گرمایش جهانی باعث افزایش درجه حرارت می گردد،  ایجاد آتش سوزی مانند آنهایی که در کالیفرنیا در ماه گذشته بوجود آمدند نیز در این گرمایش موجب یک چرخه حیرت انگیز شوند.

 

 


نظرات کاربران


@