غیرشفاف ترین جنگ امریکا در مرگ غیرنظامیان!

تنها بازمانده!

تاریخ انتشار : ۱۰:۵۳ ۲۶-۰۸-۱۳۹۶

هاربیه قبل از رسیدن به بیمارستان ماجرا را به خویشاوندانش گفت و سپس براثر جراحات وارده در بیمارستان درگذشت . چند هفته بعد، پسرش موساب نیز از زخم های بمباران جان داد. از هشت نفر که در این دو خانه زندگی می کنند، تنها راوه دختر دوساله جان سالم به در برده است.

تبریز امروز:

هنگامی که یک خمپاره داعش در حیاط راه آهن منطقه قیاره از استان نینوا باقی ماند ، یک رابط محلی به نیروهای امریکایی مختصات محل را ارائه کرد. هواپیماها حیاط راه آهن را بمباران کردند، اما از داعش در آنجا خبری  نبود. در عوض، خانه های سلام العده و عزالدین محمد الوان مورد حمله قرار گرفتند.

 به گزارش نیویورک تایمز؛ هنگامی که یک خمپاره داعش در حیاط راه آهن قیاره باقی ماند ، یک رابط محلی به نیروهای امریکایی مختصات محل را ارائه کرد. هواپیماها حیاط راه آهن را بمباران کردند، اما از داعش در آنجا خبری  نبود. در عوض، خانه های سلام العده و عزالدین محمد الوان مورد حمله قرار گرفتند. همسر سلام، هاربیه قبل از رسیدن به بیمارستان  ماجرا را به خویشاوندانش گفت و سپس براثر جراحات وارده در بیمارستان درگذشت . چند هفته بعد، پسرش موساب نیز از زخم های بمباران جان داد. از هشت نفر که در این دو خانه زندگی می کنند، تنها راوه دختر دوساله جان سالم به در برده است.

در یک تحقیق انجام شده توسط مجله تایمز در طول بیش از 18 ماه، در مورد حملات هوایی توسط ائتلاف تحت رهبری ایالات متحده  به مواضع داعش در عراق مشخص شده است که حداقل یکی از پنج حمله منجر به مرگ غیرنظامیان شده است که این میزان بیش از 31 مورد اعلام شده توسط مقامات است. این ماجرا از نظر تایمز غیرشفاف ترین اطلاعات جنگ در طول تاریخ  اخیر امریکاست.


نظرات کاربران


@