براساس پژوهش های انجام شده  در حدود 60 هزار مکان دارای قابلیت افزودن یک طبقه پیش ساخته هستند . شرکتی که این پژوهش را انجام داده در 4 سال گذشته توانسته است 800 خانه برای 2000 نفر در لندن ایجاد کند.

 ارشاد بهاتی مدیر یک شرکت می گوید: این خانه ها که از آهن ، چوب و چهارچوب هایی 95 درصد پیش ساخته می شوند، می توانند مسئله مسکن را در لندن حل کنند. 

نصب یک واحد جدید بر پشت بام یک خانه قدیمی در جاده ابی

این شرکت در حال پیگیری احداث 18 واحد مسکونی جدید برپشت بام فروشگاه های زنجیره ای تسکو است؛ خانه هایی که هر کدام 300هزار تا

500هزار پوند قیمت خواهند داشت. ارشادبهاتی می گوید در 10 سال گذشته مسئله مکان یابی و مسکن جزو مسائل شهری لندن بوده است. 

او می گوید اکنون صدها هزار نفر در خانه های موقت زندگی می کنند؛ این خانه ها همیشه خارج از سایت ساخته شده و سپس به داخل سایت

انتقال یافته اند.

می توان برای بیش از 800 خانواده خانه هایی بااندازه کامل را ایجادکرد که دیگر نیاز به جابجایی نخواهد بود. 

 

خانه های نصب شده در شمال لندن

بهاتی می گوید شرکت وی امکان احداث 12 مسکن اجتماعی را در میان 26واحد موجود دارد ؛ همچنین شرایط اغلب این خانه ها امکان خانه دارشدن جوانان و مسکن اولی ها را فراهم می سازد.

او می گوید این خانه ها به عنوان خانه های سبز، بدون دود کاربن بوده و ما امیدواریم بتوانیم مردم را از خانه های موقت خارج و به انها خانه های دائمی واگذار کنیم.

او می گوید استفاده از ایده بکارگیری پشت را آن زمان متوجه شده که به بلامصرف بودن پشت بام ها در لندن پی برده است.

استفاده از پشت بام ها بدون نابودی بسیار پیزها راه حلی برای مسکن در لندن است.

در تحقیق انجام شده در سال گذشته 475 پشت بام مناسب برای احداث خانه در منطقه کامدن منطقه ای با خانه های لوکس، بلوک های اقامتی و فضاهای کوچک شخصی ، شناسایی شده اند.

در منطقه مرکزی لندن بیش از 41 هزار پشت بام مناسب برای ساخت یک یا دو خانه در پشت بام شان شناسایی شده اند.

این پروژه با استفاده از نرم افزار geospatial mapping software در منطقه ای به وسعت 28 میلیون فوت مربع و با ایجاد 51 میلیارد پوند ارزش شناسایی شده است.

 

گزارش از وحیدی آذر