نشنال جئوگرافی

زن میانماری

تاریخ انتشار : ۰۹:۲۱ ۲۰-۰۸-۱۳۹۶

چهره خالکوبی شده زن سالخورده یکی از قبایل در میانمار. خالکوبی صورت یک از راههای جلوگیری از جذاب شدن و ربوده شدن در میانمار بوده است

تبریز امروز:

سیمای زن میانماری

چهره خالکوبی شده زن سالخورده یکی از قبایل در میانمار. خالکوبی صورت یک از راههای جلوگیری از جذاب شدن و ربوده شدن در میانمار بوده است


نظرات کاربران


@